Tábor Radost
Přihlaste se - Neveřejná část
Tábor Radost

 

Poskytnutí osobních a informačních údajů pro datové a internetové zpracování

 

Souhlasím s poskytnutím osobních a informačních údajů pro datové a internetové účely Střediska Radost a s jejich dalším zpracováním ve smyslu znění zákona 101/2000 Sb. v platném znění a Podmínek Střediska Radost pro poskytování a využívání služeb a registrace pro uživatele.

Souhlasím také s uchováním údajů v databázi Střediska Radost a to na dobu do odvolání mého souhlasu písemnou formou. Středisko Radost tyto informace a osobní údaje neposkytne třetí straně a použije je jen pro své interní potřeby.

Zároveň prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsem vyplnil(a) řádně a pravdivě, nezamlčel(a) jsem žádné závažné skutečnosti a jsem schopen(na) je doložit.

Beru na vědomí, že uvedení nepravdivých, chybných nebo nesmyslných údajů může mít za následek zrušení nebo pozastavení služeb a registrace Uživatele a může být i řešeno právní cestou. 

 

Podmínky Střediska Radost

 

   tisk 

 

© 2020 | VIZUS | CMS | prohlášení | Mapa stránek | RSS-Články | RSS-Novinky