Tábor Radost

Vedení Střediska Radost

Datum vložení: 25. 10. 2014, 01:12
Rubriky: Ostatní
Autor: Woyta D.
V minulém týdnu proběhla víkendovka pro vedoucí "pořádaná" táborovou radou. V minulém roce se volila Středisková rada, na jaře se ustanovila duchovní rada, mnohé by mohlo napadnout zda rádcové našli či nenašli... Pojďme si ujasnit, jak vlastně reálně Středisko Radost v současnosti funguje.

Podle stanov je nejvyšším výkonným orgánem Střediska Radost Rada střediska, jež má devět členů. Ta si ze svého středu volí prezidenta sdružení, jež je pak statutárním orgánem, má největší zodpovědnost a s tím také spojenou pravomoc. V současné době je prezidentem Střediska Vít "Viki" Kubíček, jeho zástupci jsou Vojta Kozlík a Marie "Mariana" Lukasová. Dalšími radními jsou Marie "Ajka" Holíková, Eliška "Bety" Škrobová, Honza Šidlo, Maruška Ondračková, Jirka "Svišť" Dobrovolný a Vojtěch "Woyta" Drápal. Kontakty na radní jsou uvedeny zde na stránkách v záložce kontakty.

Rada se schází zpravidla jednou za měsíc až měsíc a půl. Na schůzi, jež trvá čtyři až šest hodin (v závislosti na množství témat, jež je potřeba vyřešit a s nimi spojenými diskusemi) se nejprve zrekapituluje, co se v uplynulém měsíci stalo a kdo na čem pracoval, následně se řeší agenda, jež nás v budoucnu čeká. Zasedání schůzí je veřejné a kdo má zájem a chuť přijít, je vítán; pokud má někdo z neradních přání cokoliv projednat, může svůj bod navrhnout skrze některého z radních a je-li bod shledán relevantním, je mu věnován prostor. V mimořádných a odůvodněných případech může být na krátký čas z některé části jednání vyloučena veřejnost (zejména se tak děje při diskutování citlivých personálních otázek).

Příští zasedání rady se koná ve středu 5. listopadu v 18:00 v kanceláři střediska na Jamborově 25. Nejdůležitějším bodem, jež se bude diskutovat a rozhodovat je vedení táborových běhů pro příští rok.

Dalším orgánem, zřízeným Radou Střediska Radost je táborová rada. Je složena z vedoucích běhů, jejich zástupců, zástupců Rady SR, případně dalších osob, jež si do svého středu přizve. Schází se čtyřikrát do roka (po prázdninách - hodnocení táborů, v průběhu prosince a ledna - rozjezd Chrtu, přihlašování na tábory, na jaře - zhodnocení průběhu příprav na tábor, v červnu před tábory - jak jsme zajištěni, co ještě chybí, kde máme rezervy).

Tábor už druhým rokem připravuje skupina aktivních vedoucích zvaná Chrt (CHystáme Radosťácký Tábor).  Jednání chrtu bývá celodenní, obvykle o sobotách v Brně, kdy se dopoledne pracuje v pracovních týmech, po obědě se prezentují výsledky práce a následně se zapracovávají připomínky ostatních, opět po jednotlivých pracovních týmech. V rámci Chrtu si užijete spoustu legrace - proto se aktivně hlaste o účast, věřte, že to stojí za to.

Posledním uskupením v rámci Rady SR je Duchovní rada, jíž je skupina našich kněží, doplněna zástupcem Rady a zástupcem vedoucích. Teď, když už se otec Tišek nepodílí na chodu Střediska Radost, je úkolem duchovní rady, aby udržela jasnou duchovní linku, jež je pro naši činnost a naše společenství klíčová. K tomu slouží zejména spolupráce a konzultace s vedoucími akcí ohledně zajištění duchovní služby a obecně duchovního programu na táborech a setkáních.

Během setkání a táborů má největší odpovědnost hlavní vedoucí akce, proto také mívá poslední slovo a hlavní rozhodovací pravomoc. K ruce mu bývá přidělen garant, nejčastěji někdo z radních nebo členů táborové rady, jež ručí za úroveň akce a který má zkušenosti s pořádáním akcí, takže ví, co je potřeba zajistit (typicky propagace akce, přihlašování, objednání autobusu, jídelníček apod.).

Na závěr je ještě nutno podotknou důležitou věc. Zde popsané mechanismy jsou formální pravidla, podle nichž se postupuje. Rozhodující jsou však především lidé. Kdo má zájem podílet se na činnosti SR a věnovat svůj čas druhým, není nikdy odstrčen, maximálně je jeho úsilí usměrňováno správným směrem. Kdo chce vést, případně chystat nějakou akci, je vždy vítán. Aktivitě se meze nekladou. Tak jako jsme s Honzou Šidlem chodili v uplynulých čtyřech letech na 90% zasedání rady, ačkoli jsme nebyli radní, tak jste i vy všichni zváni k podílení se na činnosti SR. Je to náš úkol i naše odpovědnost.

Woyta 

© 2021 | VIZUS | CMS | prohlášení | Mapa stránek | RSS-Články | RSS-Novinky