Tábor Radost

Vánoční přání 2014

Datum vložení: 18. 12. 2014, 22:48
Rubriky: Ostatní, Středisko podporuje
Autor: Woyta D.

Vánoce...

Aby náš pohled, pohled naší mysli a našeho srdce, nespočíval jen na horizontu tohoto světa, na materiálních věcech, ale aby určitým způsobem, jako se tento strom tyčí vzhůru, směřoval k Bohu.

Abychom si připomínali, že také potřebujeme světlo, které bude osvětlovat cestu našeho života a dá nám naději, a to zejména v této době, kdy na nás tak silně doléhají obtíže, problémy, utrpení a zdá se, že jsme zahaleni rouškou temnoty.

Aby každý z nás přispěl částí tohoto světla v oblastech, v nichž žijeme: v rodině, v práci, v naší čtvrti a městě.

                                     
Vážení přátelé, táborníci, rodiče,

zdravíme Vás v tomto tajemném čase plném očekávání a těšení se na velkou Radost, kterou nám svátky Narození Krista přinášejí. Na několik dní můžeme odložit většinu svých starostí a věnovat se mnohem intenzivněji sobě navzájem, svým blízkým a přátelům, než bývá během zbytku roku běžné.

Tvoříme jedno společenství. Někdo je často osobně přítomen mezi námi, někdo se připojuje v modlitbě, věnované za úspěch našeho snažení na společné cestě. A samozřejmě i mnohé další způsoby potkávání se navzájem na naší pozemské pouti.

Ať tak či onak, přijměte, prosím, toto vánoční přání jako naše přátelské gesto, sváteční pohlazení na duši či připomínku, že patříte mezi nás a my si Vašeho podílu na naší společné cestě, ať už jakkoliv velkém, velmi vážíme. 

 

Přejeme Vám milostiplné prožití Vánočních svátků a láskyplné objetí Vašich blízkých i Toho, který nás na naši pozemskou pouť vyslal. V dalším roce ať Vás provází dobrý pocit z lásky darované i obdržené. A samozřejmě i přízeň Toho, kdo bdí nad naší pozemskou cestou a pomáhá nám zdolat každou překážku. Ať naše společné úsilí nese dobré ovoce.

Celá řada z Vás v tomto roce finančně i materiálně podpořila Středisko Radost. Velmi si vážíme toho, že v době, která nenabízí jistoty ani snadné živobytí, jste ochotni se uskromnit a podpořit naše společné dílo. Velmi Vám za to děkujeme a věříme, že i pro Vás jsou velkou odměnou rozzářené úsměvy dětí, které plody Vaší štědrosti užívají.

  

Informace pro ty, kdo by ještě rádi zaslali finanční dar formou bankovního převodu:

Číslo účtu:    110 524 067 / 0300 ČSOB Poštovní spořitelna, var. symbol:  20149999
                        (v upřesnění platby můžete uvést jméno a telefon plátce daru)

 

Za poskytnuté finanční dary dopředu děkujeme. V době, kdy se zmenšují příspěvky podpory ze státních institucí, jsme tím více odkázáni na přízeň členů a přátel Střediska Radost.

 

S úctou vzpomínají členové vedení Střediska Radost

 

V Brně, 16. prosince 2014

                                                                                  Za vedení Střediska Radost Vít Viki Kubíček

                                                                                                          statutární zástupce

 

Stáhněte si vánoční přání Střediska Radost ve formátu .jpg (obrázek JPEG).jpg nebo .pdf (dokument Adobe PDF).pdf.

© 2021 | VIZUS | CMS | prohlášení | Mapa stránek | RSS-Články | RSS-Novinky